La Carletta, hot dogs & snacks originals i de qualitat per les teves festes i events

contacta amb nosaltres 0034 670 240 303 info@lacarletta.cat